TOP Nạp Thẻ Chốt Vào Ngày Cuối Tháng:
TOP 1: 10.000 QUÂN HUY
TOP 2: 5000 QUÂN HUY
TOP 3: 2500 QUÂN HUY
TOP 4: 1500 QUÂN HUY
TOP 5: 1000 QUÂN HUY
Shop Sẽ Chọn Thêm 10 Bạn Ngẫu Nhiên:
5 Bạn Nạp >200k Sẽ Nhận Được: 200 QH
5 Bạn Nạp >100k Sẽ Nhận Được: 100 QH

Chúc Mừng Minh*** Vừa Mua Rương Quân Huy V1 Nhận 855 Quân Huy, Chúc Mừng Jin*** Vừa Nạp 20.000đ Được Nhận 730 Quân Huy, Chúc Mừng Sơn Vũ T*** Vừa Mua Rương Quân Huy V2 Nhận 1255 Quân Huy, Chúc Mừng case*** Vừa Nạp 20.000đ Được Nhận 896 Quân Huy, Chúc Mừng mane*** Vừa Nạp 50.000đ Được Nhận 330 Quân Huy, Chúc Mừng Minan*** Vừa Nạp 50.000đ Được Nhận 542 Quân Huy, Chúc Mừng lumo*** Vừa Nạp 50.000đ Được Nhận 999 Quân Huy, Chúc Mừng Truyền*** Vừa Nạp 100.000đ Được Nhận 348 Quân Huy, Chúc Mừng Tú V*** Vừa Nạp 200.000đ Được Nhận 710 Quân Huy


<b>MÁY GẮP QUÂN HUY</b>

MÁY GẮP QUÂN HUY

 • Đã Quay : 480
52,000đ 26,000đ

 

<b>VÒNG QUAY NICK VIP</b>

VÒNG QUAY NICK VIP

 • Đã Quay : 1340
31,200đ 26,000đ

 

<b>VÒNG QUAY QUÂN HUY</b>

VÒNG QUAY QUÂN HUY

 • Đã Quay : 720
31,200đ 26,000đ

 

<b>VÒNG QUAY QUÂN HUY V2</b>

VÒNG QUAY QUÂN HUY V2

 • Đã Quay : 480
31,200đ 26,000đ

 

<b>VÒNG QUAY QUAN HUY V3</b>

VÒNG QUAY QUAN HUY V3

 • Đã Quay : 200
25,200đ 21,000đ

 

Rương Quân Huy V1

<b>Rương Quân Huy V1</b>

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 103
30,000đ

 

Rương Quân Huy V2

<b>Rương Quân Huy V2</b>

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 205
50,000đ

 

Rương Quân Huy VIP 3

<b>Rương Quân Huy VIP 3</b>

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 170
100,000đ

 


NICK GIÁ RẺ

<b>NICK GIÁ RẺ</b>

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 17

 

TVM SƠ CẤP

<b>TVM SƠ CẤP</b>

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 0
10,000đ

 

TVM VIP 1

<b>TVM VIP 1</b>

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 101
15,000đ

 

TVM VIP 2

<b>TVM VIP 2</b>

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 79
50,000đ

 

TVM VIP 3

<b>TVM VIP 3</b>

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 11
99,000đ

 

TVM VIP 4

<b>TVM VIP 4</b>

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 15
140,000đ

 

TVM VIP 5

<b>TVM VIP 5</b>

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 17
299,000đ